Štatistické vyhodnotenie dotazníka

Máte vyplnené dotazníky ale neviete ich štatisticky spracovať a interpretovať? Dáta z dotazníkov Vám graficky spracujem, vymyslím a overím štatistické hypotézy. Použité štatistické testy vám zrozumiteľne vysvetlím.

S čím Vám môžem pomôcť:

Štatistické spracovanie papierového dotazníka

Štatistické spracovanie online dotazníka

Vyhodnotenie dotazníka v diplomovej práci

Vyhodnotenie dotazníka v bakalárskej práci

Vyhodnotenie dotazníka v SPSS

Vyhodnotenie dotazníka v Exceli

Zvolím vhodné štatistické metódy pre vyhodnotenie dotazníka.