Postup spolupráce

V nasledujúcich 5 bodoch som zhrnul základné informácie, ktoré nám uľahčia spoluprácu:

1. Pokúste sa v 1 – 2 vetách vysvetliť, čo je cieľom Vašej práce. Ak by ste mali popísať človekovi mimo Váš odbor v 2 vetách, čo má ukázať Vaša práca, čo by ste mu povedali?

2. Pripravte v bodoch stručné zadanie. V jednotlivých bodoch uveďte, čo potrebujete analyzovať (v prípade, že už máte stanovené hypotézy, použite ich).
U každého bodu/hypotézy uveďte zoznam premenných v Exceli a takisto v ktorom stĺpci ich nájdem. Napr.: Zistiť závislosť odpovedí na otázku č. 6 (stĺpec X v Exceli) na pohlaví respondenta (stĺpec Y v Exceli). Ak to nie je zrejmé, uveďte i čo jednotlivé hodnoty znamenajú.

3. Ako má vyzerať výstup? Popíšte, ako si predstavujete výstup práce. Povedať, že potrebujete dáta „štatisticky spracovať“ nestačí. Potrebujete pripraviť formálne štatistické testy a vyhodnocovať konkrétne hypotézy? Alebo Vám stačí dáta prezentovať v grafoch a prehľadných tabuľkách (povedať príbeh za Vašimi dátami)?

4. Záloha. Platbu za projekt je možné uhradiť jednorazovo alebo v dvoch platbách formou zálohy. V prípade druhého variantu je postup nasledujúci: Pred tým, než sa pustíme do práce, Vás poprosím o zaslanie zálohy (cca 50% finálnej ceny). Číslo účtu Vám zašlem mailom. Nezabudnite mi prosím zaslať i nejaké potvrdenie o platbe (stačí elektronické), aby sme nemuseli čakať, až sa objavia peniaze na účte a môžem tak začať pracovať ihneď. Po obdržaní zálohy Vám zašlem prvé ukážky a Vy sa k nim budete môcť vyjadriť. Po odsúhlasení výslednej podoby, dokončím komplet prácu. Pred zaslaním finálnych výsledkov doplatíte zvyšok ceny.

5. Komunikácia. V prípade otázok sa na mňa neváhajte obrátiť prostredníctvom mailu: info@statistickezpracovanidat.cz. Vždy sa snažím odpovedať v čo najkratšom čase, ale majte prosím na pamäti, že nie som on-line 24 hodín denne :-). Väčšinou odpovedám na maily do 1 dňa. V naozaj urgentných prípadoch ma môžete kontaktovať na mobile: +420 608 515 328

Prosím, vždy nechávajte v mailoch i našu predchádzajúcu komunikáciu. Bežne mám rozpracovaných viac projektov a ľahšie sa mi v tom tak orientuje.

Príprava dát

Správne pripravené dáta uľahčujú štatistickú analýzu a pre Vás znamenajú nižšiu cenu projektu. Nasledujúci príklad ilustruje ako previesť informácie z Vašich dotazníkov do Excelu (.xls, .xlsx). Excel súbor mi potom len zašlete na štatistické spracovanie.

Príklad: dotazník číslo 1

dotaznik

Prepis dát do Excelu – hlavné zásady

1 riadok v Exceli predstavuje 1 pozorovanie (1 respondent, resp. 1 vyplnený dotazník)
1 stĺpec v Exceli predstavuje 1 charakteristiku daného pozorovania
(odpoveď respondenta na 1 otázku, resp. charakteristiku respondenta ako je pohlavie, vek apod.)

excel
Odoslať dáta na kalkuláciu