O mne

Volám sa Matej Marek a vyštudoval som ekonometriu na Erasmus University Rotterdam. Štatistike a ekonometrii sa venujem dodnes v rámci štatistického spracovania dát pre jednotlivcov a firmy. Počas mojej niekoľkoročnej praxe som riešil najrôznejšie štatistické problémy a pomohol som už stovkám študentov, lekárov a firmám.

foto2

Používam všetky štandardné štatistické metódy: korelačná a regresná analýza, faktorová analýza, analýza rozptylu (ANOVA), časové rady, t-test, F-test a mnoho ďalších parametrických i neparametrických testov.