Príprava dát

Správne pripravené dáta uľahčujú štatistickú analýzu a pre Vás znamenajú nižšiu cenu projektu. Nasledujúci príklad ilustruje ako previesť informácie z Vašich dotazníkov do Excelu (.xls, .xlsx). Excel súbor mi potom len zašlete k štatistickému spracovaniu.

Príklad: dotazník číslo 1

dotaznik

Prepis dát do Excelu – hlavné zásady

1 riadok v Exceli predstavuje 1 pozorovanie (1 respondent, resp. 1 vyplnený dotazník)
1 stĺpec v Exceli predstavuje 1 charakteristiku daného pozorovania
(odpoveď respondenta na 1 otázku, resp. charakteristiku respondenta ako je pohlavie, vek apod.)

excel
Odoslať dáta na kalkuláciuPovedali o nás