Štatistické spracovanie dát

    Dobrý deň! Volám sa Matej Marek a ponúkam štatistické spracovanie dát z dotazníkov a iných výskumov. Mám bohaté skúsenosti so spracovaním dát pre bakalárske, diplomové a dizertačné práce. Moje štatistické služby s obľubou využívajú študenti, lékari i súkromné firmy. Vaše dáta spracujem vo forme prehľadných grafov, tabuliek a štatistických testov.

    Viem, ako je pre Vás dôležité i samotné pochopenie testov a štatistík. Preto Vám spolu so samotnými výsledkami zasielam i jasný popis testov a ukážky výpočtov jednotlivých štatistík.

    Svoje výsledky si dokážete obhájiť!

    Zobraziť referencie

    Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
1

Pripravte dáta
v predpísanej štruktúre.

2

Formulujte hypotézy, ktoré chcete testovať.

3

Pošlite dáta Odoslať

4

Dohodneme sa na cene.

5

Pustím do práce :-)

6

Platba, vysvetlenie a zaslanie výstupov.

Koľko to stojí?

Cena je individuálna a závisí na náročnosti. Štandardné dotazníkové šetrenia začínajú od 250 euro.

Vynikajúce výsledky dosahujem ako v súkromnej tak i akademickej sfére. Výsledkom mojho snaženia je okrem iného i celá rada štúdií publikovaná v impaktovaných vedeckých časopisoch ale hlavne - spokojní zákazníci (jednotlivci, farmaceutické spoločnosti, nemocnice, výskumné ústavy…)Povedali o nás