Štatistické spracovanie dát

    Ponúkame štatistické spracovanie dát z dotazníkov a iných výskumov. Máme bohaté skúsenosti so spracovaním dát pre bakalárske, diplomové a dizertačné práce. Naše štatistické služby s obľubou využívajú študenti, lékari i súkromné firmy. Vaše dáta spracujeme vo forme prehľadných grafov, tabuliek a štatistických testov.

    Vieme, ako je pre Vás dôležité i samotné pochopenie testov a štatistík. Preto Vám spolu so samotnými výsledkami zasielame i jasný popis testov a ukážky výpočtov jednotlivých štatistík.

    Svoje výsledky si budete vedieť obhájiť!

    Odoslať dáta na kalkuláciu

    Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
1

Pripravte dáta
v predpísanej štruktúre.

2

Formulujte hypotézy, ktoré chcete testovať.

3

Pošlite dáta Odoslať

4

Do 48 hodín Vám dáme odhad ceny.

5

Ponuku akceptujete alebo odmietnete.

6

Platba, vysvetlenie a zaslanie výstupov.

Koľko to stojí?

Cena závisí na konkrétnom projekte. Štandardné dotazníkové šetrenia vyžadujúce testovanie hypotéz začínajú od 200 euro.

Vynikajúce výsledky dosahujeme ako v súkromnej tak i akademickej sfére. Výsledkom nášho snaženia je okrem iného i celá rada štúdií publikovaná v impaktovaných vedeckých časopisoch ale hlavne - spokojní zákazníci (jednotlivci, farmaceutické spoločnosti, nemocnice, výskumné ústavy…)Povedali o nás